قیمت روز انواع کالا و ماشین و تریلی
قیمت    کشنده     اسکانیا    R420    450    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     اسکانیا    G410    410    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     اسکانیا    G380    395    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیون باری    اسکانیا    P340    355    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیون کمپرسی    اسکانیا    P380    370    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده تک    البرز    T375    185    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده جفت    البرز    T375    193    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده تک    رنو    ۴۴۰    420    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیون کمپرسی    رنو    ۴۴۰    360    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کمپرسی تک    بنز    ۱۹۲۴    190    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کمپرسی جفت    بنز    ۲۶۲۴    220    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۵/۲    ایسوزو    5 t    66    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۶    ایسوزو    6tn    84    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۸    ایسوزو    8 tn    92    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۶    الوند    ۷    65    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۵/۲    آمیکو    ۵    53    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کامیونت ۵/۵    هیوندای    ۵    63    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     فاو        220    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     رنو ۴۶۰    ۴۴۰    440    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     مان ماز        330    مِیلیون    1392/04/17
قیمت    کشنده     فراز        180    مِیلیون    1392/04/17


برچسب‌ها: شرایط لیزینگ کامیون, شرایط لیزینگ کشنده البرز, شرایط لیزینگ کامیون t375
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:9  توسط | 
قیمت کشنده  اسکانیا R420 450 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  اسکانیا G410 410 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  اسکانیا G380 395 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیون باری اسکانیا P340 355 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیون کمپرسی اسکانیا P380 370 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده تک البرز T375 185 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده جفت البرز T375 193 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده تک رنو ۴۴۰ 420 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیون کمپرسی رنو ۴۴۰ 360 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کمپرسی تک بنز ۱۹۲۴ 190 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کمپرسی جفت بنز ۲۶۲۴ 220 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۵/۲ ایسوزو 5 t 66 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۶ ایسوزو 6tn 84 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۸ ایسوزو 8 tn 92 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۶ الوند ۷ 65 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۵/۲ آمیکو ۵ 53 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کامیونت ۵/۵ هیوندای ۵ 63 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  فاو
220 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  رنو ۴۶۰ ۴۴۰ 440 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  مان ماز
330 مِیلیون 1392/04/17
قیمت کشنده  فراز   180 مِیلیون 1392/04/17


برچسب‌ها: قیمت روز کامیونت ایسوزو, قیمت روز کامیونت هیوندا, قیمت روز کمپرسی البرز
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:4  توسط |